Služba glavnog gradskog arhitekte  Opštine Berane je raspisala međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko  rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

Predmet idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja je izgradnja novog gradskog groblja sa pratećim komunalnim sadržajima za koju je utvrđena granica u zahvatu KO Budimlja,Opština Berane.Ovaj zahvat predstavalja granicu novog pravoslavnog groblja u obje faze.

Cilj izrade predmetnog Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je izvršiti prostornu i tehničku razradu optimalne varijante pravoslavnog groblja na definitivno utvrđenoj lokaciji za obje faze  , u određenom zahvatu, pri čemu bi se predložio načina uređenja prostora, odredili  oblici i materjalizacija, sagledavajući širi kontekst i okruženje.

Rokovi konkursa

Konkurs je otvoren od utorka 18. jula 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) ponedeljak, 18. septembra 2023. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedeljka  31. jula 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Berane do ponedeljak 14. avgusta 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:  arhitekta@berane.co.me

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 02. oktobra 2023.g.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija  i predaje završnog izveštaja  objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.berane.me.

Nagradni fond za dodjelu iznosi 35.000,00 eura.

Prva nagrada   13.000,00 €

Druga nagrada    7.000,00 €

Treća nagrada    3.500,00 €

Jedan otkup        1.500,00 €

Ostale informacije o konkursu se nalaze na web-sajtu: www.berane.me  i  nfo@architecturalcompetitions.me

 

Konkursna dokumentacija:

Tekstualna dokumentacija:

01 Raspis konkursa

02 Konkursni zadatak

Grafička dokumentacija (link)

Pitanja i odgovori

 

english version:

The Tender Documentation:

Text documentation:

01 Competition Announcement

02 Competition Task

Graphic Documentation (link)

Question and Answers