Na osnovu člana 11 Odluke o stipendiranju studenata

( „Sl.list CG“- opštinski propisi, br. 28/08)

Komisija za dodjelu stipendija 

na sjednici održanoj 12.12.2018. godine utvrđuje

RANG LISTU

studenata koji su koji su konkurisali za dodjelu stipendija

za školsku 2018/2019. godinu.

Ovdje možete preuzeti listu:

RANG-LISTA-2018-2019