CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Broj 01-018/20-1792

Berane, 25.08.2020. god.

 

Na osnovu člana  26  stav 3  Odluke o  kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  (“Službeni list Crne Gore –opštinski propisi”, broj 22/19 i 54/19 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama utvrđuje :

 

R A N G  L I S T U

projekata i programa nevladinih  organizacija

 

  1. NVO Glasnici nade – „Moje pravo, moja budućnost“, 77,5 bodova;
  2. NVO „INVIKTUS“- „Ruka pomoći“, 73 bodova;
  3. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje – „Malim korakom u velike promjene statusa slijepih i slabovidih građana – Program rada u 2020. godini“- 71,33 bodova;
  4. NVO „ Crnogorska Iskra“ – „Unapređenje socijalnih usluga kroz promociju i osnaživanje korisnika da koriste nove usluge u lokalnoj zajednici“ – 66,5 bodova;
  5. Organizacija gluvih i nagluvih lica za opštine Berane, Rožaje, Plav, Andrijevicu, Petnjicu i Gusinje – Jednake mogućnosti za gluve i nagluve osobe u opštini Berane – Program rada u 2020. godini, 63,66 bodova ;
  6. NVO Škola sporta IVA – „ OSI u sportu“ , 62,33 bodova;
  7. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje,- Obukom do novih mogućnosti“- 57,66 bodova;
  8. NVO Gradsko kulturno umjetničko društvo „LIM“ – „ Razvoj djece sa smetnjama u razvoju kroz kulturno umjetnička druženja „ – 50 bodova.   

 

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, nakon administrativne provjere i utvrđene administrativne ispravnosti podnesene dokumentacije na raspisani Javni konkurs,  izvršila je bodovanje svakog predloženog projekta, odnosno programa za svaki od  utvrđenih  kriterijuma :

1) doprinos prijavljenog projekta-programa u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeniprojekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Svaki član Komisije vršio je bodovanje svakog predloženog projekta , odnosno programa za svaki od utvrđenih kriterijuma, na propisanom obrascu za bodovanje.

Konačna ocjena projekta ili programa predstavlja zbir bodova svakog od članova Komisije  podijeljen njihovim brojem, što čini  prosječnu ocjenu  projekta .

Na osnovu dodijeljenih bodova,Komisija je utvrdila rang listu projekata odnosno programa.

 

PREDSJEDNIK

s.r. Goran Folić