Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradlju sa NVO produžio je rok prijave za izbor članova Savjeta mladih opštine Berane do 10.2.2017. godine.

http://berane.me/servisne-informacije/javni-poziv-za-izbor-clanova-savjeta-mladih/