Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадљу са НВО продужио је рок пријаве за избор чланова Савјета младих општине Беране до 10.2.2017. године.

http://berane.me/servisne-informacije/javni-poziv-za-izbor-clanova-savjeta-mladih/