Na osnovu člana 7 Odluke o stipendiranju studenata talenata ( „Službeni list CG-opštinski propisi“ br.28/08)

                Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti objavljuje

 

PRODUŽETAK ROKA JAVNOG KONKURSA

za dodjelu stipendija studentima talentima

za školsku 2018/2019.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane, raspisao je javni konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima, za školsku 2018/2019. godinu, dana 17.09.2018. godine, shodno Odluci o stipendiranju studenata talenata ( „Službeni list CG-opštinski propisi“ br.28/08). Konkurs je objavljen putem sredstava javnog informisanja i otvoren za prijave 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo sve studente sa područja Opštine Berane, da zbog velikog interesovanja, kao i administrativnih procedura na fakultetima, zbog kojih studenti nijesu u mogućnosti da dostave potrebnu dokumentaciju (potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama) u propisanom roku po već objavljenom konkursu, istu mogu dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane naknadno, u produženom roku od 15 dana od dana isteka prethodnog konkursa najkasnije do 17.10.2018. godine.

Opština Berane će u školskoj 2018/2019. godini, stipendirati 20 studenata osnovih i 5 studenata postdiplomskim studijama.

Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije, uz prijavu na konkurs prilažu sledeću dokumentaciju i to:

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte ,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama ,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina ,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija ,
  • potvrdu o prebivalištu .

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja produženja javnog konkursa, a zaključno sa danom 17.10.2018. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu; Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opština Berane, ul. IV Crnogorske brigade broj 1 sa naznakom „Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.