На основу члана 7 Одлуке о стипендирању студената талената ( „Службени лист ЦГ-општински прописи“ бр.28/08)

                Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности објављује

 

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за додјелу стипендија студентима талентима

за школску 2018/2019.

 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Беране, расписао је јавни конкурс за додјелу стипендија студентима талентима, за школску 2018/2019. годину, дана 17.09.2018. године, сходно Одлуци о стипендирању студената талената ( „Службени лист ЦГ-општински прописи“ бр.28/08). Конкурс је објављен путем средстава јавног информисања и отворен за пријаве 15 дана од дана објављивања.

Обавјештавамо све студенте са подручја Општине Беране, да због великог интересовања, као и административних процедура на факултетима, због којих студенти нијесу у могућности да доставе потребну документацију (потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама) у прописаном року по већ објављеном конкурсу, исту могу доставити Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране накнадно, у продуженом року од 15 дана од дана истека претходног конкурса најкасније до 17.10.2018. године.

Општина Беране ће у школској 2018/2019. години, стипендирати 20 студената основих и 5 студената постдипломским студијама.

Кандидати који конкуришу за додјелу стипендије, уз пријаву на конкурс прилажу следећу документацију и то:

  • увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте ,
  • потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама ,
  • потврду о положеним испитима из претходних година ,
  • потврду о оствареној просјечној оцјени током студија ,
  • потврду о пребивалишту .

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања продужења јавног конкурса, а закључно са даном 17.10.2018. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу; Општина Беране, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општина Беране, ул. IV Црногорске бригаде број 1 са назнаком „Конкурс за додјелу стипендија студентима талентима“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.