На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститор ДОО „АЛФА М“ – Милан Јеврић из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Самоуслужна ауто перионица”, чија реализација се планира на дијелу кат.парцеле бр. 241 KО Долац, ДУП „Лугови и Доњи Талум“, у захвату урбанистичке разраде ПУП-а „Беране“, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бр.1, канцеларија бр. 20, радним данима од 12 до 14 часова, као и на интернет страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл: stambeno@berane.co.me, је 03.08.2020. године.