Obavještavaju se učesnici u saobraćaju, da će se zbog izvođenja radova na realizaciji projekta “Rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže u opštini Berane”, izvoditi radovi na sledećim dionicama:

1. Od lokacije budućeg Postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda, preko naselja Talum do ukrštanja sa ulicama Svetog Save, odnosno Dragiše Radevića – vrijeme trajanja radova je 120 dana od dana početka radova;
2. Ulica VIII Crnogorske (parking prostor kod stambene zgrade Park VI) – vrijeme trajanja radova je 20 dana od dana početka;
3. Ulica Vasojevićka (ukrštanje sa ulicom 29 novembra do restorana školskog centra) – vrijeme trajanja radova je 27 dana od dana početka;
4. Lokalni put kroz MZ Lužac i MZ Dolac, put paralelan sa aerodromskom pistom – vrijeme trajanja radova je 120 dana od dana početka.

Zbog izvođenja navedenih radova, uvodi se privremeni režim saobraćaja, počev od 13.02.2017 godine, do završetka radova.

Molimo učesnike u saobraćaju da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Ukoliko dođe do odlaganja radova uslijed nepovoljnih vremenskih uslova, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

 

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Berane

SEKRETARKA
Gina Deletić

print