Обавјештавају се учесници у саобраћају, да ће се због извођења радова на реализацији пројекта “Реконструкције и изградње канализационе мреже у општини Беране”, изводити радови на следећим дионицама:

1. Од локације будућег Постројења за пречишћавања отпадних вода, преко насеља Талум до укрштања са улицама Светог Саве, односно Драгише Радевића – вријеме трајања радова је 120 дана од дана почетка радова;
2. Улица VIII Црногорске (паркинг простор код стамбене зграде Парк VI) – вријеме трајања радова је 20 дана од дана почетка;
3. Улица Васојевићка (укрштање са улицом 29 новембра до ресторана школског центра) – вријеме трајања радова је 27 дана од дана почетка;
4. Локални пут кроз МЗ Лужац и МЗ Долац, пут паралелан са аеродромском пистом – вријеме трајања радова је 120 дана од дана почетка.

Због извођења наведених радова, уводи се привремени режим саобраћаја, почев од 13.02.2017 године, до завршетка радова.

Молимо учеснике у саобраћају да се понашају у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.

Уколико дође до одлагања радова услијед неповољних временских услова, јавност ће бити благовремено обавијештена.

 

Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај општине Беране

СЕКРЕТАРКА
Гина Делетић