Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Berane Obavještava  učesnike u saobraćaju, da će se zbog izvođenja građevinskih radova na realizaciji projekta “Rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže u opštini Berane”, izvoditi radovi u naselju Talum, i to na sledećim dionicama:

1. Od lokacije budućeg PPOV-a (Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), ulicom koja vodi pored Stočne pijace, do ukrštanja sa ulicama Svetog Save i Dragiše Radevića-vrijeme trajanja radova je 128 dana od dana početka;
2. Kroz naselje Talum ispod mosta-vrijeme trajanja radova je 42 dana od dana početka.

Zbog izvođenja radova, uvodi se privremeni režim saobraćaja, počev od 20.06.2017 godine, do završetka radova.

Molimo učesnike u saobraćaju, da imaju razumijevanja i da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Ukoliko dođe do odlaganja radova usled nepovoljnih vremenskih uslova, javnost će biti blagovremeno obaviještena.