Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај општине Беране Обавјештава  учеснике у саобраћају, да ће се због извођења грађевинских радова на реализацији пројекта “Реконструкције и изградње канализационе мреже у општини Беране”, изводити радови у насељу Талум, и то на следећим дионицама:

1. Од локације будућег ППОВ-а (Постројења за пречишћавање отпадних вода), улицом која води поред Сточне пијаце, до укрштања са улицама Светог Саве и Драгише Радевића-вријеме трајања радова је 128 дана од дана почетка;
2. Кроз насеље Талум испод моста-вријеме трајања радова је 42 дана од дана почетка.

Због извођења радова, уводи се привремени режим саобраћаја, почев од 20.06.2017 године, до завршетка радова.

Молимо учеснике у саобраћају, да имају разумијевања и да се понашају у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.

Уколико дође до одлагања радова услед неповољних временских услова, јавност ће бити благовремено обавијештена.