ЦРНА  ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-537

Беране, 18. новембар 2019. године

 

               НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА   И МЈЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

                           

                                                                                              

Сходно Пословнику Скупштине општине, обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине за 2020. годину.

 

Члан 158  Пословника СО-е Беране (“Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 22/19) прописује: “У припреми израде Програма рада Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

 

Молимо Вас, да предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити  у  Програм  рада,  доставите  Служби  Скупштине  до 28. новембра 2019. године.

 

 

                                                СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ