Prijem zahtjeva pčelara sa područja opštine Berane, radi dodjele pčelarske premije za 2020. godinu, vršiće se do 31. avgusta, u prostorijma Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze zgradi bivšeg Vojnog odsjeka, u Polimskoj ulici.

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači – pčelari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva radi dodjele pčelarske premije, što je predviđeno planom Agrobudžeta Opštine Berane za 2020. godinu.

Pravo konkurisanja imaju svi pčelari sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane, bez obzira da li su formalno članovi nekog udruženja ili Savez pčelarkih organizacija Crne Gore.

Bliža obavještenja i preuzimanje obrazaca će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi bivšeg Vojnog odsjeka – Polimska ulica broj 66.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti fotokopiju lične karte i fotokopiju žiro računa.

Zahtjevi se predaju od 17. do 31. avgusta, od kada Komisija počinje da obilazi pčelinjake“, stoji u saopštenju Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Opštine Berane.