Krajem 2014. godine Opština Berane je pokrenula aktivnosti koje se tiču realizacije projekta rekonstrukcije fasada u ulici Mojsija Zečevića. Tim povodom predstavnici radne grupe za realizaciju ovog projekta sastali su se sa predstavnicima ,,Montenegroprojekt“ D.O.O., koju su prezentirali nacrt projekta rekontrukcije fasada na objektima u glavnoj gradskoj ulici.
Gina Deletić, predsjednica radne grupe za realizaciju projekta, istakla da je radni tim proteklih mjeseci radio na utrđivanju plana aktivnosti koji prethode izradi rješenja.
Jadranka Popović, predstavnica ,,Montenegroprojekt“ D.O.O. prezentovala je idejno rješenje projekta rekonstrukcije fasada u glavnoj gradskoj ulici. Ona je naglasila da firma sprovela snimanje svih objekata u glavnoj gradskoj ulici, i na osnovu prikupljenog materijala napravila predlog projekta. Predstavljena je gruba procjena troškova u zavisnosti od materijala i vrste radova koji će se izvoditi pojedinačno na svakom od objekata.
Nacrt projekta prezentovan je i predsjedniku opštine Dragoslavu Šćekiću, opštinskom rukovodstvu i starješinama, koji su dali svoje sugestije, primjedbe i predloge. Shodno njihovom zaključku napravljena je prezentacija nacrta idejnog rješenja projekta i upravnicima stambenih objekata u glavnoj gradskoj ulici.
Upravnicima stabmenih zgrada koji su se odazvali pozivu prezentovan je postojeći izgled fasada na stabmenim odjektima duž glavne ulice, kao i izgled budućih fasada predvđenih nacrtom idejnog rješenja projekta ,,Montenegroprojekt” D.O.O.. Na prezentaciji je dogovoreno da upravnici stambenih zgrada održe Skupštine stanara i predoče vlasnicima stambenih jedinica budući izgled fasade koji je predviđen nacrtom projekta, i da svoje primjedbe, sugestije i predloge dostave radnoj grupi u pismenoj formi, nakon čega će se isti proslijediti projektantskoj kući kako bi se uradilo konačni predlog projekta.
Od 24 Upravnika stambenih zgrada u glavnoj gradskoj ulici prezentaciji su prisustvovali: dva predstavnika Skupštine stanara zgrade broj 3; upravnik stambene zgrade broj zgrade broj 26; upravnici dvije lamele u ulici Miljana Vukova broj 2, predstavnik stambene zgrade broj 20 i upravnik stambene zgrade broj 22.

1