Крајем 2014. године Општина Беране је покренула активности које се тичу реализације пројекта реконструкције фасада у улици Мојсија Зечевића. Тим поводом представници радне групе за реализацију овог пројекта састали су се са представницима ,,Монтенегропројект“ Д.О.О., коју су презентирали нацрт пројекта реконтрукције фасада на објектима у главној градској улици.
Гина Делетић, предсједница радне групе за реализацију пројекта, истакла да је радни тим протеклих мјесеци радио на утрђивању плана активности који претходе изради рјешења.
Јадранка Поповић, представница ,,Монтенегропројект“ Д.О.О. презентовала је идејно рјешење пројекта реконструкције фасада у главној градској улици. Она је нагласила да фирма спровела снимање свих објеката у главној градској улици, и на основу прикупљеног материјала направила предлог пројекта. Представљена је груба процјена трошкова у зависности од материјала и врсте радова који ће се изводити појединачно на сваком од објеката.
Нацрт пројекта презентован је и предсједнику општине Драгославу Шћекићу, општинском руководству и старјешинама, који су дали своје сугестије, примједбе и предлоге. Сходно њиховом закључку направљена је презентација нацрта идејног рјешења пројекта и управницима стамбених објеката у главној градској улици.
Управницима стабмених зграда који су се одазвали позиву презентован је постојећи изглед фасада на стабменим одјектима дуж главне улице, као и изглед будућих фасада предвђених нацртом идејног рјешења пројекта ,,Монтенегропројект” Д.О.О.. На презентацији је договорено да управници стамбених зграда одрже Скупштине станара и предоче власницима стамбених јединица будући изглед фасаде који је предвиђен нацртом пројекта, и да своје примједбе, сугестије и предлоге доставе радној групи у писменој форми, након чега ће се исти прослиједити пројектантској кући како би се урадило коначни предлог пројекта.
Од 24 Управника стамбених зграда у главној градској улици презентацији су присуствовали: два представника Скупштине станара зграде број 3; управник стамбене зграде број зграде број 26; управници двије ламеле у улици Миљана Вукова број 2, представник стамбене зграде број 20 и управник стамбене зграде број 22.

1