„Obavještavaju se građani, da se prekida saobraćaj za sve kategorije motornih  vozila, na dionici puta Rijeka Marsenića – Šekular, zbog izgradnje objekta male hidroelektrane Šekular.

Prekid saobraćaja za sve kategorije motornih vozila trajaće od 15.07. do 15.08.2015. godine.

Saobraćaj se u ovom periodu za sve kategorije motornih vozila, neće prekidati subotom tokom čitavog dana.

Za vrijeme prekida, saobraćaj prema Šekularu odvijaće se alternativnim putnim pravcem preko Lipovica, Mezgala do Jankovog mosta.

Molimo učesnike u saobraćaju, korisnike ovog putnog pravca, da se pridržavaju datog obavještenja”, stoji u saopštenju Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Berane