PREDSJEDNIK SKUPŠTINE PRIMIO PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA DRVOPRERAĐIVAČA

 

Predsjednik Skupštine opštine Berane, Novica Obradović primio je 21.01.2021. godine, predstavnike Udruženja drvoprerađivača sa teritorije opštine Berane, Miroslava Čukića i Ralević Milića na njihov zahtjev.

Predstavnici udruženja upoznali su predsjednika  sa problemima koje imaju u poslovanju, a u vezi sa kriterijumima i načinom dodjela koncesija za eksplataciju šuma na teritorije opštine Berane. Posebno su istakli nezakonitosti prilikom dodjele koncesija, kao i nepoštovanje, odnosno, kršenje pravila koja se odnose na održavanje šumskih saobraćajnica, načinom sječe šuma (sječa mimo plana), obaveze održavanje šumskog reda, načina izvoza šume u skladu sa planskim dokumentima i drugo.

Predsjednik Skupštine je upoznao predstavnike drvoprerađivača da je  Programom rada Skupštine za 2021. godinu, predviđemo razmatranje Informacije o stanju šuma, načinu sječe i uzgoju na teritoriji opštine Berane. Informacija će biti zatražena od Uprave za šume i po mogućnosti uvrštena u dnevni red za prvu narednu sjednicu Skupštine.

Svjestan problema nekontrolisane eksplatacije šuma, predsjednik Skupštine je sugerisao drvoprerađivačima da se obrate nadležnom Ministarstvu, kao i poslanicima u republičkom parlamentu, kako bi se inicirale izmjene i dopune zakonskih odredaba, koje se odnose na dodjelu koncesija, a koje bi imale za cilj pravedniju dodjelu koncesija, a samim ti i zadovoljavanje interesa manjih koncesionara.

Predstavnici udruženja će zatražiti organizovanje sastanka u širem sastavu na kojem bi bili  prisutni: predsjednik Opštine Berane, predsjednik Skupštine, predstavnici Uprave za šume, kao i predstavnici inspekcijskih organa, a sve radi aktuelizacije ovih problema.