Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači – ratari  sa teritorije opštine Berane da će se od 16. do 22. jula vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture-strna žita na teritoriji opštine Berane. 

Opština Berane isplaćivaće subvencije poljoprivrednim proizvođačima – ratarima  na zasijane ratarske kulture predviđene mjerom 3 (3.1 Subvencije za žetvu strnih žita) Agrobudžeta za 2020. godinu.

Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su:

– posjedovni list,

– kopija lične karte.

– kopija žiro-računa.

Prijem zahtjeva će se obavljati lično, u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici br. 66 (zgrada bivšeg Vojnog odsjeka), svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova.