Обавјештавају се пољопривредни произвођачи – ратари  са територије општине Беране да ће се од 16. до 22. јула вршити пријем захтјева за додјелу субвенција на засијане ратарске културе-стрна жита на територији општине Беране. 

Општина Беране исплаћиваћe субвенције пољопривредним произвођачима – ратарима  на засијане ратарске културе предвиђене мјером 3 (3.1 Субвенције за жетву стрних жита) Агробуџета за 2020. годину.

Потребна документа уз попуњен захтјев су:

– посједовни лист,

– копија личне карте.

– копија жиро-рачуна.

Пријем захтјева ће се обављати лично, у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду које се налазе у Полимској улици бр. 66 (зграда бившег Војног одсјека), сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.