Help – Hilfe zur Selbsthilfe у сарадњи са партнерима Општина Беране, Главни град Подгорица и Општина Улцињ

ПОЗИВА

све заинтересоване кандидате/кандидаткиње да се пријаве за обуку за Сараднике/сараднице у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области здравства, запошљавања и социјалне заштите у 11 општина у Црној Гори: Бар, Беране, Бијело Поље, Будва, Цетиње, Херцег Нови, Никшић, Пљевља, Подгорица, Тиват и Улцињ.

У оквиру овог позива организоваће се лиценцирана обука за:

1. Сараднике/сараднице у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области запошљавања
2. Сараднике/сараднице у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области социјалне заштите
3. Сараднике/сараднице у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области здравствене заштите

Обуке ће се одржати у Подгорици. За полазнике/полазнице обуке биће обезбијеђена рефундација трошкова смјештаја, превоза и исхране. Рефундација се утврђује у фиксном износу, а остварујe се под одређеним условима.

Обуке се организују у оквиру пројекта „Социјално укључивање Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки уз посредовање сарадника за социјалну инклузију” који кофинансирају Европска унија и Влада Црне Горе.

Пријаву за учешће у јавном позиву могу поднијети кандидати/кандидаткиње који испуњавају сљедеће услове:
– Најмање III степен стручне спреме;
– Комуникативност ;
– Проактивност, одговорност, и спремност за тимски рад;
– Познавање рада на рачунару
– Знање језика у службеној употреби и језика заједнице са којом се ради (Познавање језика циљне групе (Роми/Ромкиње и Египћани/Египћанке) биће узето као предност)

НАЧИН ПРИЈАВЕ:
Биографију – CV са пријавом (могуће је пријавити се за све три области) потребно је послати на имејл адресу: helphelp@t-com.me.
РОК ПРИЈАВЕ:
Петак – 26. фебруар 2021. године
ПОСЕБНО СЕ ОХРАБРУЈУ ПРИПАДНИЦИ/ПРИПАДНИЦЕ РОМСКЕ И ЕГИПЋАНСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ОВАЈ ПОЗИВ.