OPŠTINA BERANE

 

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

 

Upućuje javni

 

P O Z I V

 

 

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu,  NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama

 

 

da se

 

 

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

 

NACRT

ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

 

 

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane, ulica IV Crnogorske br. 1, ili na faks: 051/233-357, kao i na mejl:  finansije@berane.co.me od 03.12. do 18.12.2019. godine.

Centralna javna rasprava će se održati 09.12.2019. godine u velikoj sali Opštine Berane, od 12-14 časova.

Materijal možete podići u kancelariji Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane.