ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-664

Беране, 27. децембар 2019. године

 

На основу члана 134 став 1 Статута општине Беране (“ Службени лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 42/18), предсједник Скупштине општине Беране упућује

П  О  З  И  В

Свим заинтересованим представницима невладиних организација са сједиштем у Беранама, да присуствују радном састанку са предсједником Скупштине у циљу унапређења заједничког рада и  сарадње.

Састанак ће се одржати у  понедељак, 30. децембра  2019. године са почетком у 11,00 часова у Великој сали Скупштине општине Беране.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Новица  Обрадовић, с.р.