CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Služba Skupštine

Broj: 02-030-743

Berane, 21.12.2015.

Na osnovu člana 113 Statuta opštine Berane, predsjednik Skupštine opštine Berane upućuje

P O Z I V

Svim zainteresovanim predstavnicima nevladinih organizacija sa sjedištem u Beranama, da prisustvuju radnom sastanku sa predsjednicima klubova odbornika u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

Sastanak će se održati u petak 25.12.2015. godine sa početkom u 12:00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Berane.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                         Goran Kiković,s.r.