CRNA GORA

OPŠTINE BERANE

Služba predsjednika

Broj: 01-031-3794

Berane, 22.12.2015.

 

Na osnovu člana 113 Statuta opštine Berane, Predsjednik opštine Berane organizuje radni sastanak i upućuje

 

P O Z I V

 

Svim zainteresovanim predstavnicima nevladinih organizacija sa sjedištem u Beranama, da prisustvuju radnom sastanku sa glavnim administratorom, starješinama organa i javnih službi u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

Sastanak će se održati u srijedu 23.12.2015. godine sa početkom u 13:00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Berane.

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

                                                                                                  Dragoslav Šćekić, s.r.