Na osnovu člana 113 Statuta opštine Berane, predsjednik Skupštine opštine Berane upućuje

 

P  O  Z  I  V

Svim zainteresovanim predstavnicima nevladinih organizacija sa sjedištem u Beranama, da prisustvuju radnom sastanku sa predsjednicima klubova odbornika u cilju unapređenja dalje saradnje.

Sastanak će se održati u srijedu,  27. 12. 2017. godine sa početkom u 11:00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Berane.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                          Goran Kiković,s.r.

print