Opština Berane je posjetom botaničkoj bašti “Velemun” u Brezojevici, opština Plav, nagradila članove ekološke sekcije JU OŠ “Radomir Mitrović”, za uspješno realizovanu manifestaciju “Biljke – hrana i lijek”, koja je održana u novembru prošle godine. Realizovanom manifestacijom, učenici su dali doprinos implementaciji Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Berane, za period 2014 – 2018 godina.

Prilikom posjete botaničkoj bašti, učenike i profesore je pozdravio prof. Praščević, vlasnik, i održao predavanje o bogatoj flori Prokletija, koja je djelimično zastupljena u istoj.

Nakon završene posjete brezojevičkoj bašti, učenici su obišli i Plavsko jezero.

Društvo učenicima i profesorima JU OŠ “Radomir Mitrović” tom prilikom pravili su i Danko Orović, pomoćnik sekretara, i Zoran Vesković iz Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane.

20150519_095128 20150519_095740 20150519_102224 20150519_111746