Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду општине Беране, реализовао је Јавни позив за додјелу субвенција у плаћању обавеза пољопривредног осигурања постојећим и новорегистрованим пољопривредним произвођачима , који је трајао од 29.11 до 09.12. 2022 године.

Као и претходних,тако и ове године Општина је преко ове подстицајне мјере  подршке субвенционисала пољопривредно осигурање за 2022.годину у оном дијелу који пада на терет пољопривредних произвођача.

Овом стимулативном мјером  обухваћено је  24 (двадесет четири) регистрована пољопривредна произвођача са територије  општине Беране.

Према ријечима секретара Божа Премовића,ова мјера подршке има за циљ стимулисање становништва за запошљавањем у пољопривреди и спречавање миграције становништва.

Општина Беране ће и даље наставити да спроводи овакве и сличне агромјере у циљу унапређења пољопривреде и побољшања квалитета живота на селу.