Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду

Општине Беране

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о подршци за унапређење сточног фонда – додјела приплодних јуница

Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Беране да је објављен Јавни позив и почео пријем захтјева за додјелу приплодних јуница, како је предвиђено планом Агробуџета Општине Беране за 2020. годину.

Захтјеви се преузимају у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду, које се налазе у згради некадашњег Војног одсјека у Полимској улици, док је на огласној табли Општине Беране истакнут Јавни позив са тачно утврђеним условима, критеријумима и начину подношења захтјева.

Уз образац захтјева је неопходно доставити и доказ о посједу земљишта (посједовни лист, лист непокретности или сагласност о закупу земљишта), увјерење о кућној заједници, увјерење о мјесту пребивалишта, фотокопију личне карте подносиоца захтјева и фотографија објекта у којем ће бити смјештена приплодна јуница.

Захтјеви се предају у периоду од 5. октобра до 12. октобра 2020. године.

 

В. Д. С Е К Р Е Т А Р

Божо Премовић