Prema ugovoru o poslovno – tehničkoj saradnji između Opštine Berane, kao investitora, i Ministarstva odbrane, kao izvođača radova, juče su počeli radovi na rekonstrukciji putnih pravaca na teritoriji opštine, a sve sa ciljem unapređenja standarda seoskog stanovništva, boljeg pristupa planinskim katunima, bolje povezanosti sa gradskim područjem, otvaranja planinskih područja za razvoj planinskog turizma…