Према уговору о пословно – техничкој сарадњи између Општине Беране, као инвеститора, и Министарства одбране, као извођача радова, јуче су почели радови на реконструкцији путних праваца на територији општине, а све са циљем унапређења стандарда сеоског становништва, бољег приступа планинским катунима, боље повезаности са градским подручјем, отварања планинских подручја за развој планинског туризма…