„Obavještavaju se svi stočari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za licenciranje priplodnih bikova, pastuva i junica, kako je i predviđeno Agrobudžetom Opštine za 2019. godinu.

Predaja zahtjeva je u Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine, koji se nalazi u zgradi bivšeg Vojnog osjeka, u periodu od 4. do 22. marta.

Na oglasnoj tabli Opštine Berane istaknut je plan obilaska sela sa tačno utvrđenim mjestom, datumom i vremenom obilaska članova Komisije za licenciranje priplodnih bikova i pastuva, dok će o izlasku na teren Komisije za odabir kvalitetnih priplodnih junica vlasnici biti blagovremeno obaviješteni.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti fotokopiju lične karte vlasnika, fotokopiju pasoša za priplodne bikove i junice, kao i fotokopiju žiro računa“, stoji u saopštenju za javnost Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane.

print