„Обавјештавају се сви сточари са територије општине Беране да је почео пријем захтјева за лиценцирање приплодних бикова, пастува и јуница, како је и предвиђено Агробуџетом Општине за 2019. годину.

Предаја захтјева је у Секретаријату за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине, који се налази у згради бившег Војног осјека, у периоду од 4. до 22. марта.

На огласној табли Општине Беране истакнут је план обиласка села са тачно утврђеним мјестом, датумом и временом обиласка чланова Комисије за лиценцирање приплодних бикова и пастува, док ће о изласку на терен Комисије за одабир квалитетних приплодних јуница власници бити благовремено обавијештени.

Уз захтјев је неопходно доставити фотокопију личне карте власника, фотокопију пасоша за приплодне бикове и јунице, као и фотокопију жиро рачуна“, стоји у саопштењу за јавност Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране.