CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 0
2-030-149
Berane, 03.05.
2018. godine

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

I

MJESNIM ZAJEDNICAMA

Shodno Poslovniku Skupštine opštine, obavještavamo Vas da je u pripremi izrada Programa rada Skupštine za 2018. godinu.

Član 154. Poslovnika SO-e Berane (Sl. list CG‘Opštinski propisi br. 22/12) propisuje: “U pripremi izrade Programa rada Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od Predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija“.

Molimo Vas, da predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada, dostavite Službi Skupštine do 15. maja 2018. godine.

SLUŽBA SKUPŠTINE