ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 0
2-030-149
Беране, 03.05.
2018. године

НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

И

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Сходно Пословнику Скупштине општине, обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине за 2018. годину.

Члан 154. Пословника СО-е Беране (Сл. лист ЦГ‘Општински прописи бр. 22/12) прописује: “У припреми израде Програма рада Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

Молимо Вас, да предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада, доставите Служби Скупштине до 15. маја 2018. године.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ