Objavljen je plan obuka Uprave za kadrove za lokalne službenike. Zainteresovani službenici koji nisu pohađali obuku, u dogovoru sa starješinom  treba da popune prijavni obrazac i dostave ga Upravi za kadrove.

Plan obuka UZK za period maj-jun 2016.

Prijavni obrazac