PLAN OBILASKA MJESNIH ZAJEDNICA

 

Dana 04.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Gornje Zaostro  u 14 h,  Donje Zaostro  u 15.30 h, Štitari u 17 h 

i  Bubanje  u 18.30 h;

 

Dana 05.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Pešca u 14 h, Buče u 15.30 h ,  Vinicka u 17 h i  Šekular u 18.30 h;

 

Dana 06.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Lubnice u 14 h, Lužac u 15.30 h, Dolac u 17 h i  Beranselo u 18.30 h;

 

Dana 07.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Donje Luge u 14 h , Donja Ržanica u 15.30 h, Zagorje u 17 h 

i Kaludra  u 18.30 h;

 

Dana 08.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Petnjik u 14 h, Dapsiće u 15.30 h, Polica u 17 h i Budimlja u 18.30 h;

 

Dana 09.05.2015. godine,Mjesne zajednice :

Novo Naselje u 12 h, Park u 13.30 h, Stari Grad u 15 h, Lim u 16.30 h i Hareme u 18 h.  

 

 O eventualnim izmjenama u Planu obilaska, Mjesne zajednice će biti blagovremeno obaviještene.