CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Broj : 05-032-1347

Berane, 19.11.2015 godine.

PLAN OBILASKA MJESNIH ZAJEDNICA

na teritoriji Opštine Berane

 

 Dana 23.11.2015. godine,Mjesne zajednice :

Gornje Zaostro  u 14 h, Donje Zaostro  u 15.30 h , Štitari u 17 h  i  Bubanje  u 18.30 h;

Dana 24.11.2015. godine,Mjesne zajednice :

Pešca u 14 h, Buče u 15.30 h ,  Vinicka u 17 h i  Šekular u 18.30 h;

 Dana 25.11.2015. godine,Mjesne zajednice :

Lubnice u 14 h,Lužac u 15.30 h,Dolac u 17 h i  Beranselo u 18.30 h

Dana 26.11.2015. godine,Mjesne zajednice :

Donje Luge u 14.00 h , Donja Ržanica u 15.30 h,Zagorje u 17.00 h  i Kaludra  u 18.30 h;

 Dana 27.11.2015. godine,Mjesne zajednice :

Petnjik u 14 h,Dapsiće u 15.30 h,Polica u 17 h i Budimlja u 18.30 h;

 Dana 28.11.2014. godine,Mjesne zajednice :

Park u 12.30 h,Novo Naselje u 14 h,Hareme u 15.30 h,Stari grad u 17 h i Lim u 18.30 h.  

 O eventualnim izmjenama u Planu obilaska,Mjesne zajednice će biti blagovremeno obaviještene.

                                                                   V.D. SEKRETAR

                                                                                                   Mladen Stijović