Opština Berane i Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Vas pozivaju na Javnu raspravu o planu postavljanja privremenih objekata u Opštini.

U prilogu se nalazi Nacrt plana o postavljanju privremenih objekata u Opštini i Javni poziv i zaključak.

Nacrt plana

Javni poziv

print