JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o budžetu

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Upućuje…

Opširnije

Konkurs za dodjelu prigradskih linija

CRNA GORA OPŠTINA BERANE Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj…

Opširnije

Javni poziv za izbor članova Etičke komisije

CRNA GORA Skupština opštine Berane Odbor za izbor i…

Opširnije

Ponovljen poziv za edukativne radionice za mlade

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO…

Opširnije

Obustava saobraćaja u Petnjiku

Zbog asfaltiranja dijela lokalnog puta Batuni-Mršina bara-Milutača-Donje Luge (u…

Opširnije

Poziv NVO za VII sjednicu Skupštine

CRNA GORA Skupština opštine Berane Služba Skupštine Broj: 02-030-384…

Opširnije

Akcija zaprašivanja komaraca

U okviru akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji Opštine…

Opširnije

JAVNI KONKURS za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija

CRNA GORA OPŠTINA BERANE Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim…

Opširnije

J A V N I  P O Z I V za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

Na osnovu člana 32 đ Zakona o nevladinim organizacijama…

Opširnije