CRNA  GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-544

Berane, 10.11.2016. godine

P O Z I V

           NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I  MJESNIM  ZAJEDNICAMA 


Shodno Poslovniku Skupštine, obavještavamo Vas da je u pripremi izrada Programa rada Skupštine opštine Berane za 2017. godinu.

        Članom 154. Poslovnika SO-e Berane (’’Sl. list CG’’- opštinski propisi br. 22/12) propisano je: “U pripremi izrade Programa rada Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od Predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija“.

Molimo Vas, da eventualne predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine, dostavite Službi Skupštine na mejl adresu skupstina@berane.co.me ili preko Građanskog biroa Opštine, do 05. decembra 2016. godine.

SEKRETARKA SKUPŠTINE,

                                                                 Jasmina Đukić,s.r