Комисија, формирана Рјешењем Предсједника општине Беране бр. 01-031-3712 од 15.12.2015. године, у циљу спровођења акције уређења града и околних насеља расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за одабир најљепше украшеног и окићеног простора поводом новогодишњих и Божићних празника (стамбени објекти куће, дворишта, пословни објекти, балкони и др.) на подручју града и приградских насеља

I

Право учешћа на оглас имају сви власници стамбених објеката-кућа и пословних објеката.

II

Заинтересовани могу своје пријаве послати путем пријавног обрасца,  који се може наћи на званичном сајту општине Беране berane.me или у канцеларији број 20 Општине Беране, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на адресу:

Општина Беране, ул. IV црногорске бригаде 1.

Пријаве се достављају до 11. jaнуара 2016. године.

Неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Комисија формира од стране предсједника oпштине обићи ће локације пријављених кандидата за  одабир најљепше украшеног и окићеног простора поводом новогодишњих и божићних празника и донијети коначну одлуку о избору.

III

Оглас је објављен на огласној табли општине Беране, на сајту Општине Беране и путем локалног јавног емитера Радио Беране.

Пријавни образац можете преузети овдје.