Pod pokroviteljstvom opštine Berene u saradnji sa sekretarijatom za sport,kulturu,mlade i saradnju sa NVO i profesorom fizičke kulture Svetislavom Tomovićem organizovan je turnir u malom fudbalu u balon Sali .

Na turniru su se prijavile tri osnovne skole : OŠ „Vukašin Radunović“ ( Berane),

OŠ „Salko Ajković“ (Pljevlja) i OŠ „25. maj“ (Rožaje) .

Turnir je počeo 01.06.2015 u 10 časova.

Osvajač turnira :

1) OŠ „Salko Aljković“ (Pljevalja )

2) OŠ „25. maj“ (Rožaje)

3) OŠ „Vukašin Radunović“ (Berane)