U toku je implementacija projekta „Pružite nam šansu“ koji sprovodi Opština Berane, a koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore u sklopu profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
     Projekat „Pružite nam šansu“ daje doprinos zapošljavanju lica sa invaliditetom, kroz usvajanje znanja i razvijanje vještina za kvaltetno i uspješno obavljanje posla iz oblasti građevinske struke. Po završetku obuke, polaznici će nakon provjere znanja dobiti sertitifikat za obavljanje poslova i zanimanja u građevinskoj struci. Projektom dajemo stručnu pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja osoba sa invaliditetom za tržište rada. Vrijednost projekta „Pružite nam šansu“ je 34.720,27€. Partneri u projektu su JU SŠ „Vukadin Vukadinović“ Berane, NVO Ljepša budućnost i NVO Korak nade.
     Opština Berane ima namjeru, da u koliko se za to ukaže šansa, formira službu za vršenje specifičnih poslova iz građevinske struke, gdje će obučena lica sa invaliditetom biti prioritetni kandidati za ostvarivanje prava na zapošljavanje.
     U toku su završne aktivnosti iz obuke iz građevinske struke.