Услед елементарне непогоде, поплаве која је 7. новембра 2016. године задесила општину Беране, а у циљу спровођења здравствених и хигијенско – епидемиолошких мјера, неопходно је да се изврши дезифекција, дезинсекција и дератизација у 17 стамбених јединица у МЗ Пешца.

 Одлука о спровођењу мјера заштите и спашавања