Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu donijela je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i Odluku o raspodjeli sredstava organizacijama sa posebnim statusom finansiranja sa bodovnom listom ocijenjenih projekata.

Odluka o raspodjeli sredstava organizacijama sa posebnim statusom finansiranja 2016. godina

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija u 2016. godini

Rang lista nevladinih organizacija sa konačnim brojem bodova 2016. godina