Ha основу чл. 58Закона о локалној самоуправи (,,Сл.лист ЦГ“ број 02/18) члана 117 Закона о спорту ( ,,Сл.лист ЦГ“ број 44/18), члана 84 и 85 Статута Општине Беране ( ,,Сл.лист ЦГ“- општински прописи број 42/18), члана 21  Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл. лист Црне Горе“-општински прописи, бр. 49/15), члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016. године и бр. 20-680-704 од 03.08.2016. године, на предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама број 01-031-476 од 28.02.2019.године, предсједник Општине доноси

 

ОДЛУКУ

о расподјели средстава спортским организацијама у 2019. години

 

Члан 1

Новчана средства у износу од 60.000,00 еура, предвиђена за расподјелу no Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2019 годину, бр.18 -680-20 од15.01.2019. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима

 

I Eкипни спортови:

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1. Мушки Рукометни клуб ,,Иванград“          8.052,00
2.Женски рукометни клуб Беране          7.562,16
3.Кошаркашки клуб „Лим“          6.418,50
4.Омладински фудбалски клуб „Беране“          4.457,94
5.Одбојкашки клуб” Иванград 2011 “          4.072,00
6.Фудбалски клуб „Напредак“          2.800,00
7.Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“          2.625,75

 

II Појединачни спортови:

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Стонотениски клуб ,,Будим“           4.600,00
2.Стрељачки клуб „Доње Луге“           3.100,00
3.Боксерски клуб „Раднички           2.208,00
4.Атлетски клуб „Лим“           1.872,00
5.Стрељачки клуб “Беране“           1.732,00
6.Спортско риболовни клуб „Лим“           1.192,00
7.Џиуџица клуб „Пантер“           1.520,00
8.Џудо клуб „Беране“           1.108,00
9.Стонотенисерски клуб „Иванград“           1.032,00
10.Атлетски клуб „Јумп“           888.00
11.Стонотенисерски клуб „Будимља“           884,00
12.Џудо клуб „Кодокан“           736,00
13.Шаховски клуб „Гамбит           656,00
14.Кики бикс клуб „Перјаник“           640,00
15.Шаховски клуб „Беране“           568,00
16.Скијашки клуб „Смиљевица“           540,00
17.Параглајдинг клуб „Наша крила“           368,00
18.Планинарски клуб „Војо Масловарић“           340,00

 

Члан 2

Предсједник општине ће са спортским организацијама из члана 1 ове Одлуке закључити посебан уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.

 

Члан 3

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Одлуку са образложењем можете преузети овдје: