Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО донио је одлуку о поништавању Огласа за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016. годину јер ниједна од приспјелих пријава не испуњава предвиђене услове. Поновни оглас ће бити накнадно расписан и објављен.

Одлука о поништавању Огласа за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016.