Na osnovu člana 16  Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj   22/19 od 11.06.2019.god) i Odluke  o izmjeni i dopuni odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list CG – opštinski propisi  , broj 54/19 ),Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama , na sjednici održanoj  dana 02.04.2020.godine donijela je:

 

O D L U K U

o  odlaganju raspisivanja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Član 1

Odlaže se raspisivanje Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020 godini.

 

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Članom  16 stav 1 i 2  Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj   22/19 od 11.06.2019.god) i Odluke  o izmjeni i dopuni odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list CG – opštinski propisi  , broj 54/19 ), raspodjela   sredstava za projekte nevladinih organizacija vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama do kraja prvog kvartala godine za koju se vrši raspodjela sredstava.

U slučaju da predviđena sredstva ne budu raspoređena ili ne budu u cjelosti raspoređena, raspisuje se novi Konkurs, sa istim prioritetima, najkasnije do isteka drugog kvartala godine za koju se sredstva opredjeljuju.

Shodno preporukama  Ministarstva javne uprave , u vezi sa inicijativom  nevladinih organizacija  iskazanoj  na sjednici predstavnika Sekretarijata za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO i predstavnika nevladinih organizacija ,   koja je održana 05.03.2020 godine ,  u pogledu  utvrđivanja prioritetnih oblasti finansiranja i  realizacije javnog konkursa u skladu sa Odlukom , Komisija za raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama , donijela je odluku da se odloži raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  do kraja  drugog kvartala t.g.

Cilj navedenog je doprinos potrebi zaštite zdravlja građana i iskazivanje visokog stepena odgovornosti usljed okolnosti izazvanih trenutnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji .

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

Marko Lalević