Predsjednik opštine Berane donio je  Odluku o korišćenju službenih vozila kojom se propisuju način korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Berane koja služe za obavljanje poslova organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javnih ustanova i službi.